Thời sự Bình Dương

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 13 khóa X

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khoá X tổ chức Hội nghị lần thứ 13, đánh giá tình hình Kinh tế xã hội, Quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2017, đề ra nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm. Đồng chí Trần Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã đánh giá cao tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng cao so với năm 2016. Riêng thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 37.400 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, của tỉnh Bình Dương được cải thiện rõ rệt. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỉnh đã huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo, tạo điều kiện vật chất tinh thần cho người dân có mức sống ngày càng tốt hơn. Hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp khắc phục những khó khăn hạn chế, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm  nhằm  hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2017.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×