Thời sự Bình Dương

Hội nghị tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản vể cải cách chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương

Sáng 11/7, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến thuyết trình và tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương, nhằm phục vụ cho việc xây dựng đề án tại Hội nghị TW lần thứ 6.

Sáng 11/7, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến thuyết trình và tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương, nhằm phục vụ cho việc xây dựng đề án tại Hội nghị TW lần thứ 6. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Bình Dương có đồng chí Trần Văn Nam – Ủy viên TW đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về tổ chức bộ máy của chính quyền TW như: nhiệm vụ chính, phạm vi, trách nhiệm và số cán bộ Văn phòng/ 01 Bộ Trung ương; Số lượng cán bộ của Chính phủ (bao gồm Nghị viện và Tòa án); Cơ cấu các Luật về Tổ chức Bộ và các vị trí công tác; Cơ sở và tiêu chí sử dụng để thành lập các Bộ và các Đơn vị trực thuộc cũng như các vị trí lãnh đạo; Cấu trúc các Bộ và Tổ chức do Bộ trưởng đứng đầu qua các thời kỳ, cùng với những kinh nghiệm trong việc tổ chức lại các Bộ trong thời gian gần đây.

Hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về xây dựng hệ thống chính quyền địa phương với các chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác cải cách và phân cấp, xây dựng bộ máy tổ chức chính quyền địa phương; Công tác bầu cử, tổ chức cán bộ, công chức địa phương, cũng như việc duy trì đạo đức công chức của Chính quyền Địa phương tại Nhật Bản.

Thông qua hội nghị trao đổi các kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam có những phương án nhằm sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền các cấp hoạt động có hiệu quả và hiệu lực cao hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn trong tình hình mới.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×