Thời sự Bình Dương

Họp tổ thảo luận Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật an ninh

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa 14, trong phiên họp sáng 14/11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thảo luận tại tổ về nội dung này.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4 QH khóa 14, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thảo luận tại tổ về nội dung này.

Trước đó, vào chiều hôm qua, các đại biểu Quốc hội thuộc 3 đoàn Bình Dương Tiền Giang – Hòa Bình thảo luận tại tổ về 2 dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng.

 Các đại biểu tán thành về sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhưng đánh giá phạm vi điều chỉnh còn hạn chế. Luật cần đưa ra được bộ nguyên tắc thể hiện rõ mọi cá nhân đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật quốc gia, việc xác định độ mật của tài liệu cũng cần có những tiêu chí cụ thể hơn.

Về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, đại biểu cho rằng cần bổ sung những trường hợp “giải mật” nhanh khi các văn bản đã được công bố và thông qua bởi nhiều cơ quan.

Đồng tình với đánh giá rằng yếu tố chủ yếu trong việc làm lộ bí mật quốc gia chính là con người, các đại biểu cho rằng phạm vi điều chỉnh của luật cần chú trọng vào hành vi của các tổ chức cá nhân.

Phát biểu góp ý về dự án Luật An ninh mạng, nhiều ý kiến tập trung vào yếu tố quan trọng để đảm bảo được an ninh mạng là nhân lực, nhà nước nên có những chính sách ưu tiên trong việc đào tạo nguồn lực cho lĩnh vực này.

Khẳng định vai trò, sự phát triển mạnh mẽ của mạng, các đại biểu cho rằng Luật cần bảo đảm thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Về phạm vi điều chỉnh của Luật, đại biểu đánh giá vấn đề an ninh Quốc gia đã ban soạn thảo nghiên cứu kỹ, tuy nhiên yếu tố đảm bảo được trật tự an toàn xã hội cần được nghiên cứu sâu hơn.

Vấn đề được quan tâm là cần phải rà soát lại các quy định của dự thảo Luật để đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lắp với các quy định của Hiến pháp và các dự án luật khác; đồng thời, cần phân tích sâu sắc hơn thực trạng an ninh mạng hiện nay để thuyết phục hơn sự cần thiết phải xây dựng dự án Luật. Đồng thời, cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong dự thảo Luật.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×