Horasis 2019

Tập đoàn TSK - Hàn Quốc tham quan và ký kết hợp tác đầu tư với BIWASE

Tập đoàn TSK - Hàn Quốc tham quan và ký kết hợp tác đầu tư với BIWASE

Horasis 2019 Tập đoàn TSK - Hàn Quốc tham quan và ký kết hợp tác đầu tư với BIWASE

Khởi động cho hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á 2019, Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương - Biwase và tập đoàn TSK - Hàn Quốc đã đi đến thống nhất, ký biên bản hợp tác phát triển sản xuất kinh doa

Horasis 2019 khẳng định vị thế và chiến lược của Bình Dương trên trường quốc tế

Horasis 2019 khẳng định vị thế và chiến lược của Bình Dương trên trường quốc tế

Horasis 2019 Horasis 2019 khẳng định vị thế và chiến lược của Bình Dương trên trường quốc tế

Trong các hoạt động đối ngoại, tỉnh Bình Dương đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các chính khách và đối tác trên trường quốc tế. Đặc biệt, từ thành công của Horasis 2018, Bình Dương tiếp tục được

Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Horasis 2019 Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Đề án phát triển thành phố thông minh được UBND Tỉnh Bình Dương phê duyệt theo quyết định số 3206 QĐ/UBNDngày 21 tháng 11 năm 2016. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề án này đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, việc Bình Dương tổ chức diễ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×