Horasis

Hướng đi tương lai của lãnh đạo Châu Á

Dưới sự chủ trì của ông Richard Hames, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Centre for the future Astralia, các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều nước Châu Á như: Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Việt Nam cùng nhau trao đổi, thảo luận cũng như đưa

Dưới sự chủ trì của ông Richard Hames, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Centre for the future Astralia, các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều nước Châu Á như: Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Việt Nam cùng nhau trao đổi, thảo luận cũng như đưa ra quan điểm về cách thức, xu hướng phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình chung của khu vực và thế giới.

Phát biểu mở đầu phiên nghị sự lãnh đạo Châu Á, ông Richard Hames cho biết: hiện nay, vấn đề gắn kết xã hội và phát triển kinh tế đã không còn là một thể thống nhất. Sự phân chia về chính trị, xã hội, công nghệ giữa các quốc gia khác nhau và giữa nhiều khu vực trong cùng một quốc gia đang ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra thách thức cho các nhà lãnh đạo cần tìm ra hướng đi mới mang lại hiệu quả trong cả kinh doanh và xã hội. Từ gợi mở này, các diễn giả tham dự chia sẻ kinh nghiệm rút từ bản thân và đưa ra một số yêu cầu chung như: phát triển kinh tế liên khu vực, tập trung đổi mới sáng tạo, tận dụng một số chính sách tự do hoá thương mại dịch vụ và các dòng đầu tư.

Cũng bàn luận về những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp Châu Á phải đối mặt, ở phiên nghị sự Địa chính trị, các đại biểu phân tích sâu về nguy cơ cũng như tiềm năng khi dân số khu vực gia tăng không ngừng. Các câu hỏi như làm thế nào để doanh nghiệp vượt qua căng thẳng địa chính trị? Làm sao để đối mặt, xử lý sự khác biệt dân số?... được đưa ra thảo luận sôi nổi nhằm tìm ra một vài mẫu số chung cho các doanh nghiệp Châu Á.

Nhìn chung, cả hai phiên đối thoại song song chủ đề: Lãnh đạo Châu Á và chương trình nghị sự lãnh đạo Châu Á đều cho thấy sự nỗ lực của các diễn giả, nhà lãnh đạo vì một mục tiêu chung là xây dựng Châu Á thành một khu vực phát triển toàn diện, bền vững.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×