Thời sự Bình Dương

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 Ban Chấp hành Trung ương

UBND tỉnh đã thực hiện sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đối với cơ cấu tổ chức bên trong của tất cả 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Kết quả: trước khi sắp xếp, 18 sở ngành cấp tỉnh có tổng cộng 134 phòng và 16 chi cục; sau khi sắp xếp còn lại 106 phòng và 13 chi cục, giảm được 28 phòng và 03 chi cục. Các đơn vị giảm nhiều nhất là Sở Công Thương giảm từ 8 phòng còn 4 phòng, Văn phòng UBND tỉnh giảm từ 11 phòng còn 7 phòng. Vừa qua, UBND tỉnh đã sáp nhập Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore vào Ban Quản lý các KCN Bình Dương để chỉ còn 1 đầu mối quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Như vậy, từ 2 BQL với tổng số 14 phòng, sau khi sáp nhập thành 1 BQL với 8 phòng và dự kiến đến năm 2021 sẽ tiếp tục sáp nhập giảm tiếp 1 phòng để còn 7 phòng.

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×