Clip hay

Kêu gọi sự chú ý đến sức khỏe tâm thần ở Thủ đô Cộng Hòa Séc

Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần của Chính phủ Cộng Hòa Séc sẽ đưa bệnh nhân tâm thần ra khỏi các khoa và bệnh viện chuyên khoa và chăm sóc trực tiếp hơn trong những cộng đồng. Theo tuyên bố được công bố trên trang web của Bộ Y tế của Cộng Hòa Séc, Kế hoạch này sẽ chi phối các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại Cộng hòa Séc từ năm 2020 đến năm 2030 và đang được chuẩn bị theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×