Khoa học Giáo dục

| Đạo đức Hồ Chí Minh | Bạn Nhà nông | Giáo dục Hướng nghiệp

Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Giáo dục Hướng nghiệp Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT xin ý kiến góp ý rộng rãi. Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định đối với các thí sinh như năm 20

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×