Clip hay

Khởi động dự án nghiên cứu điều khiển máy móc bằng ý nghĩ

Dự án mang tên "Lao động trí óc", sử dụng hệ thống giao diện máy - não bộ người còn gọi là BMI, do Trường Bách khoa Liên bang Lausanne phát triển. Dự án khoa học này quy tụ cả lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và thiết kế. Tuy nhiên các nhà khoa học tham gia dự án cho biết tiềm năng ứng dụng của nghiên cứu này là rất lớn. Trong đó nó có thể được sử dụng để xây dựng các thiết bị hỗ trợ và phục hồi chức năng cho người bị khuyết tật về nhận thức hoặc vận động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×