Pháp luật Cuộc sống

Kiểm định về đo lường để bảo vệ người tiêu dùng

Trong thời gian gần đây tình hình vi phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng đang có những diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, tạo ra một môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh. Cũng có nhiều nguyên nhân được xác định dẫn tới thực tế này, song hơn ai hết các doanh nghiệp, người tiêu dùng cần phải có những nhận thức đúng đắn, cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm để bảo vệ chính quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, ông Lý Thái Hùng - Chi Cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương sẽ trao đổi với chúng ta về vấn đề này.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×