Thời sự Bình Dương

Kinh tế Bình Dương năm Bính Thân và 20 năm hội nhập, phát triển

Từ một tỉnh nghèo, kém phát triển, sau 20 năm, Bình Dương đã tạo đột phá trong xây dựng và phát triển. Với sự năng động sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Bình Dương đã thay da đổi thịt từng ngày, tạo nên một kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×