Thời sự Bình Dương

Lãi suất cho vay VNĐ từ 4-5%/năm đối với khách hàng tốt

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam ngắn hạn của các ngân hàng thương mại, phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức từ 6 đến 6,5% một năm.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam ngắn hạn của các ngân hàng thương mại, phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức từ 6 đến 6,5% một năm.

Hiện các ngân hàng thương mại áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến ở mức từ 9 đến 10% một năm. Đối với các lĩnh vực sản xuất- kinh doanh thông thường, lãi suất cho vay ở mức từ 8 đến 9% một năm đối với ngắn hạn, và từ 9,3 đến 11% một năm đối với trung và dài hạn. Riêng đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 đến 5% một năm. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại áp dụng lãi suất cho vay đô la Mỹ phổ biến ở mức từ 2,8 đến 6% một năm.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×