Pháp luật Cuộc sống

Luật trợ giúp pháp lý mới

Trợ giúp pháp lý là một chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân và là một bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và ưu đãi xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Chương trình Pháp luật và cuộc sống trên BTV ngày 10/01/2018 luật sư Nguyễn Trọng Tùng - Phó GĐ phụ trách Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Bình Dương sẽ tư vấn những vấn đề cần biết về luật trợ giúp pháp lý mới tại Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×