Tiến tới Đại hội

Một nhiệm kỳ thành công của tỉnh Bình Dương

Nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh BD tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá cao, bình quân 9,35%/năm. Quy mô GRDP đến năm 2020 ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng (cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước). Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt cả về số thu và tốc độ tăng. Dự kiến năm 2020, tổng thu ngân sách là 62.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Công nghiệp tiếp tục là ngành chủ lực, trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng dần trong cơ cấu kinh tế. Thị trường xuất khẩu không ngừng mở rộng. Xuất khẩu tăng bình quân 9,31%/năm. Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng tăng cường liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. Đến năm 2019, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch đề ra trước 1 năm.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×