Thời sự Bình Dương

Nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế tư nhân

So với năm 1986, năm đầu tiên thực hiện đường lối đổi mới, số luợng doanh nghiệp tư nhân trong Tỉnh đã tăng đến 200 lần và số vốn đã tăng cả trăm lần. Khu vực kinh tế tư nhân của Tỉnh tham gia đầu tư vào tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: chế biến, chế tạo, đầu tư hạ tầng xã hội….

Nhờ nguồn vốn đầu tư tăng mạnh, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp khỏang 40% tổng sản phẩm GRDP của Tỉnh, góp phần đảm bảo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, gía trị xuất khẩu của địa phương hàng năm hơn 16%. Song song đó, đồng hành với chính quyền thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×