Thời sự Bình Dương

Ngành gốm sứ xuất khẩu tăng trưởng hơn 10%

Bình Dương từ hàng trăm năm nay vốn nổi tiếng có ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trong đó sản phẩm gốm sứ đuợc xem là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành, bởi nó hàm chứa trong đó cả trí tuệ của người thợ, cả góc nhìn văn hóa dân tộc và chấ

Bình Dương từ  hàng trăm năm nay vốn nổi tiếng có ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống. Trong đó sản phẩm gốm sứ  đuợc xem là một  trong những sản phẩm chủ lực của ngành, bởi nó hàm chứa trong đó cả trí tuệ của người thợ, cả góc nhìn văn hóa dân tộc và chất liệu đặc trưng của sản phẩm.

Hiện nay, Bình Dương vẫn là một trong những địa phương có ngành sản xuất gốm sứ phát triển nhất cả nuớc, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10%, đồng thời còn liên tục kế thừa và phát triển, dựa trên các yếu tố về điều kiện tự nhiên, công nghệ sản xuất, nguồn lao động…Trong đó trình độ tay nghề, sự tài hoa của người thợ chính là các yếu tố nâng cao tính nghệ thuật của sản phẩm và tạo cho sản phẩm có giá trị gia tăng cao, trong số hơn  20 ngành hàng xuất khẩu hiện nay.

Trong năm 2017, ngành gốm sứ Bình Dương uớc đạt giá trị xuất khẩu 185 trịệu USD tăng hơn 10% so với năm 2016. Cùng với việc  sử dụng đến 90% nguyên liệu tại chỗ và không thể sản xuất hoàn toàn tự động dựa trên  thiết bị, công nghệ, nên sản phẩm đều thể hiện trình độ tay nghề của người thợ,  đó là việc lựa chọn hình dáng ban đầu cho sản phẩm, phương thức thực hiện, việc tuân thủ các qui trình sản xuất và chủ đề biểu đạt của tác phẩm…Chính góc nhìn văn hoá, tập tục sinh sống các vùng miền xuất thân của đội ngũ người thợ đã tạo nên sự phong phú, đa dạng trong phương thức thể hiện sản phẩm. Sự tài hoa của người thợ đuợc kết tinh từ vốn sống, kinh nghiệm sản xuất  luôn là yếu tố quyết định đến thành công của sản phẩm, cũng như nâng cao giá trị thương mại cho sản phẩm.

 Tuy có những lợi thế về đặc trưng ngành hàng trong xuất khẩu, song các doanh nghiệp trong ngành vẫn gặp những khó khăn nhất định liên quan đến qui mô doanh nghiệp nhỏ, khả năng tài chính chưa mạnh để đầu tư phát triển. Quá trình đào tạo nghề cho công nhân còn hạn chế; công tác tiếp thị, trưng bày sản phẩm ở hệ thống doanh nghiệp chưa đồng đều…Từ thực tế này đòi hỏi các cơ quan hữu quan cần quan tâm hơn nữa đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tiến trình hội nhập. Bên cạnh đó, hiệp hội ngành hàng và bản thân doanh nghiệp cần tập trung thực hiện các giải pháp quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, khuyến khích sự sáng tạo và bảo đảm thu nhập cho công nhân và nghệ nhân. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành, góp phần giữ gìn và phát huy ngành sản xuất mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×