Thời sự Bình Dương

Ngày thảo luận thứ 2 tại Đại hội XIII của Đảng

Mở đầu phiên thảo luận tại hội trường, Đại biểu Phạm Thị Thanh Trà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có báo cáo về công tác cải cách hành chính công quốc gia. Tiếp theo, Đại hội đã nghe đại biểu Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng bộ công thương trình bày tham luận về nâng cao giá trị sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.  Đại hội đã nghe tham luận, về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó là một số tham luận của các địa phương, về công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó có tham luận phát huy tiềm năng lợi thế vùng, xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó với mục tiêu đến 2050, đồng bằng Sông Cửu Long trở thành vùng phát triển khá của cả nước, đang đặt ra nhiều khó khăn và thách thức về nội tại nền kinh tế, hạ tầng...Từ đó đề xuất với Đảng nhà nước các giải pháp, cơ chế chính sách đầu tư để tạo những tiền đề cho đồng bằng sông Cửu Long cất cánh.

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×