Bạn Nhà nông

Nhân giống hoa lan bằng phương pháp cấy mô

Nuôi cấy mô thực vật là quá trình nuôi cấy vô trùng in vitro các bộ phận tách rời khác nhau của thực vật trên môi trường nhân tạo. Kỹ thuật nuôi cấy mô dựa trên nguyên lý tế bào thực vật có tính toàn năng, nghĩa là tất cả các tế bào của một cơ thể đa bào đều mang toàn bộ lượng thông tin di truyền của cơ thể đó; khi gặp điều kiện thích hợp, mỗi tế bào có khả năng tái sinh thành một cây hoàn chỉnh. Chương trình Bạn nhà nông hôm nay thạc sĩ Phan Văn Thuận - Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một Bình Dương sẽ hướng dẫn chúng ta cách nhân giống hoa lan bằng phương pháp cây mô.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×