Thời sự Bình Dương

Những bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động ở các doanh nghiệp

Quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn tài chính chủ yếu để chăm lo và ổn định đời sống cho người lao động cả trong khi lao động và sau khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa chú trọng đến việc đóng bảo hiểm cho người lao động.

Quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn tài chính chủ yếu để chăm lo và ổn định đời sống cho người lao động cả trong khi lao động và sau khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa chú trọng đến việc đóng bảo hiểm cho người lao động.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×