WTA

Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện đề án thành phố thông minh Bình Dương

Thành phồ thông minh Bình Dương là 1 đề án toàn diện, là chương trình đột phá KTXH của tỉnh Bình Dương, vươn đến nền kinh tế dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơ

Thành phồ thông minh Bình Dương là 1 đề án toàn diện, là chương trình đột phá KTXH của tỉnh Bình Dương, vươn đến nền kinh tế dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Chiến lược xây dựng thành phồ thông minh của tỉnh Bình Dương từ năm 2016 là 1 chiến lược đột phá về KTXH, chuyển dần từ nền sản xuất truyền thống sang nền dịch vụ công nghiệp công nghệ cao, song song với khuyến khích đổi mới sáng tạo trong nhân lực trẻ. Để thực hiện chiến lược này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đề ra 1 chương trình hành động cụ thể. Về con người, Bình Dương đặc biệt chú ý đến thế hệ trẻ phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng ưu tiên thực hành và vận dụng ý tưởng. Về công nghệ, Bình Dương khuyến khích tư nhân đầu tư cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm trung tâm về công nghệ. Về doanh nghiệp, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất là trong các dự án về công nghệ cao và đô thị.

Qua 2 năm, Đề án thành phồ thông minh Bình Dương đã đồng bộ hóa chương trình hành động của các đơn vị cùng hướng về mục tiêu chung TPTM. Bình Dương đã thành công trong việc tạo nên nhiều mô hình về đổi mới sáng tạo thu hút sự tham gia của cơ quan ban ngành doanh nghiệp và sinh viên. Nhiều chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ mới, qui hoạch đô thị theo xu thế mới như trang bị đèn led và chiếu sáng thông minh, xe buýt xanh sạch hiện đại, xe máy điện, quan trắc môi trường, xử lý rác thải, camera giám sát giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, khu công nghiệp khoa học - công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp được triển khai với nhiều ý tưởng mới:

Phiên họp lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA, Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo toàn cầu năm 2018, Hội chợ Công nghệ cao nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới được tổ chức tại Bình Dương là sự kiện quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các đô thị khoa học bền vững và quản trị các thành phố khoa học trên thế giới. Đăng cai tổ chức sự kiện WTA 2018, giúp tỉnh Bình Dương tiếp cận các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển; nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ góp phần thực hiện “Đề án Thành phố thông minh Bình Dương”, cũng qua đó quảng bá thương hiệu Bình Dương với các đối tác quốc tế, giới thiệu về tiềm năng cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương.

 Với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao với môi trường đầu tư phát triển năng động, hình ảnh, vị thế của tỉnh Bình Dương trên trường Quốc tế ngày càng sâu sắc hơn là những nền tảng quan trọng để Bình Dương xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×