Thời sự Bình Dương

Nông dân chăn nuôi công nghệ cao

Hiện nay, tỷ trọng ngành chăn nuôi đã chiếm trên 53% trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Bình Dương. Do đó, bên cạnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh còn định hướng và hỗ trợ nông dân xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi công nghệ c

Tỉnh Bình Dương phấn đấu tăng giá trị ngành nông nghiệp bình quân 2,5%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Cùng với trồng trọt, việc đầu tư chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong phát triển nông nghiệp. Hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông dân trong tỉnh Bình Dương cũng đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức trại lạnh, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi và đảm bảo môi trường.

Hơn 10 năm đầu tư nuôi gà theo mô hình trại lạnh, ông Lê Thành Nguyên ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt từ mô hình chăn nuôi này. Từ một hai trại chăn nuôi trong những năm đầu, đến nay ông đã mở rộng được 7 trại. Bình quân mỗi trại nuôi 15.000 con gà trên diện tích từ 1.200m2 đến 1.500m2. Gà nuôi bình quân 42 ngày xuất chuồng, sau khi trừ chi phí gia đình có lời 80 triệu đồng/trại. Mỗi năm nuôi 4 đợt gà, đem lại nguồn kinh tế cao cho gia đình với hơn 2 tỷ đồng/năm. Cùng với hiệu quả kinh tế mang lại và đảm bảo yếu tố môi trường trong chăn nuôi, ông Nguyên quyết tâm gắn bó với mô hình này để phát triển kinh tế lâu dài.

Từ hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi gà trại lạnh gắn với yếu tố đảm bảo môi trường, mô hình nuôi heo theo mô hình trại lạnh cũng đã được nhiều nông dân đầu tư. Mặc dù mới bắt tay vào đầu tư nuôi heo gia công trại lạnh gần 3 năm nay, nhưng ông Lê Viết Trung ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng nhận thấy hiệu quả kinh tế cao của mô hình này. Ông đầu tư 2 trại với tổng vốn 4 tỷ đồng. Mỗi trại nuôi 1.200 con heo. Bình quân mỗi năm nuôi 2 đợt, sau khi trừ chi phí, gia đình có nguồn thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, ở Bình Dương tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm chăn nuôi theo mô hình ứng dụng công nghệ cao tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Việc khuyến khích của ngành nông nghiệp và sự quyết tâm đầu tư của nông dân trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×