Phim Truyện BTV2

Phim Trạng Sư Đại Náo (20h BTV2 các ngày trong tuần, từ 4/1)

Đón xem Trạng Sư Đại Náo trên BTV2 vào lúc 20h các ngày trong tuần từ ngày 4/1/2017.

Phim nói về Chương Tứ Duy mở học đường đề bồi dưỡng các anh tài, trong đó có môn sinh Châu Cúc với Tứ Duy vừa là thầy trò vừa là bạn hữu, Châu Cúc tư chất thông minh nhưng đọc sách luôn hiểu một nữa, từ đó thường xuyên dùng sai các thành ngữ.

Đón xem Trạng Sư Đại Náo trên BTV2 vào lúc 20h các ngày trong tuần từ ngày 4/1/2017.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×