Thời sự Bình Dương

Quyết định 25/2017 về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa có hiệu lực

Từ ngày 10/10 Quyết định 25/2017 thay thế cho quyết định 38/2015 về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hiệu lực. Quyết định mới này góp phần ngăn ngừa tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật, đồng thời giải quyết được nhu cầu tách thửa của người dân.

Quyết định 25/2017 giữ lại nội dung; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại các phường là 60 mét vuông, thị trấn là 80 mét vuông và xã là 100 mét vuông. Diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 mét vuông, thị trấn là 500 mét vuông và xã là 1000 mét vuông. Quyết định mới quy định diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng. Bên cạnh đó, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do nhà nước quản lý, đảm bảo có chiều rộng và chiều sâu tối thiểu 4 mét đối với thửa đất tiếp giáp đường có lộ giới nhỏ hơn 20 mét, tối thiểu 5 mét đối với thửa đất tiếp giáp đường có lộ giới từ 20 mét trở lên.

Quyết định 25/2017 giao các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa về cho hội đồng tư vấn cấp huyện xem xét và giải quyết đối với các trường hợp cụ thể về  đất ở. Theo đó, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36 mét vuông, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4 mét đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do nhà nước quản lý có lộ giới nhỏ hơn 20 mét hoặc diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45 mét vuông, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 5 mét đối với thửa đất tiếp giáp đường do nhà nước quản lý có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 mét. Đối với thửa đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường là 100 mét vuông, tại các thị trấn là 200 mét vuông và tại các xã là 300 mét vuông, tiếp giáp đường do nhà nước quản lý và điều kiện theo quy định tại quyết định 25/2017 đối với trường hợp tách thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở.

Quyết định của UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra xử lý đối với các trường hợp phân lô bán nền trái phép. Theo đó địa phương nào còn để xảy ra tình trạng phân lô bán nền trái phép thì chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định mới cũng quy định theo hướng phục vụ lợi ích chính đáng của người sử dụng đất khi có nhu cầu tách thửa để cho con ra riêng, hoặc bán bớt một phần, chia thừa kế và giải quyết  các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu.

Quyết định 25/2017 bảo đảm tạo hành lang pháp lý để cơ quan nhà nước giải quyết các quyền của người sử dụng đất được chặt chẽ, thống nhất và đúng pháp luật. Đồng thời tạo thuận lợi cho người dân có đất được thực hiện các quyền của mình và ngăn chặn các tổ chức cá nhân lợi dụng trục lợi phá vỡ quy hoạch, tác động xấu đến quá trình phát triển về đô thị của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×