Clip hay

Sắp mở cửa bảo tàng ảo giác ở New York

Mỗi ảnh ảo quang học thách thức bộ não của bạn nhận diện đâu là vật thể thật. Thế nên các nhà tổ chức cho rằng, Bảo tàng này là nơi hội ngộ của khoa học và nghệ thuật. Và không giống như hầu hết các viện bảo tàng khác, du khách được mời tương tác với những tác phẩm sắp đặt và câu đố.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×