Clip hay

SOTHEY'S lần đầu tiên bán đấu giá bộ sưu tập làm từ vàng

Từ những món cổ vật cho đến những món đồ hiện đại, phiên bán đấu giá "The Midas Touch" vào ngày 17.10 tại thủ đô Luân Đôn bao gồm nữ trang, tác phẩm nghệ thuật, đồ vật trong nhà và thậm chí có cả một chiếc xe hơi Ferrari.

Từ những món cổ vật cho đến những món đồ hiện đại, phiên bán đấu giá "The Midas Touch" vào ngày 17.10 tại thủ đô Luân Đôn bao gồm nữ trang, tác phẩm nghệ thuật, đồ vật trong nhà và thậm chí có cả một chiếc xe hơi Ferrari.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×