Pháp luật Cuộc sống

Sự cần thiết nâng cao pháp luật cho thanh niên

Nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm xây dựng một thế hệ trẻ thanh, thiếu niên có ý thức chấp hành pháp luật tốt, có hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và xã hội; góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước hiện nay; góp phần định hướng và xây dựng nhân cách, lối sống người công dân mới cho thế hệ trẻ, làm lành mạnh hóa xã hội, bảo đảm trật tự trị an, kỷ cương trong nhà trường và an toàn xã hội.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×