Thời sự Bình Dương

Tân Uyên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016

Tình hình kinh tế xã hội của thị xã Tân Uyên chuyển biến tích ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đảng bộ thị xã giai đoạn 2015-2020. Năm 2016, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×