Thời sự Bình Dương

Tăng cường thanh tra hoạt động đăng kiểm và cấp giấy phép lái xe

Năm 2018, Ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Giao thông và các địa phương tập trung thanh tra chuyên ngành, liên quan đến lĩnh vực lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Năm 2018, Ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Giao thông và các địa phương tập trung thanh tra chuyên ngành, liên quan đến lĩnh vực lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, về kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, và tại các trạm kiểm tra tải trọng xe do Ngành Giao thông Vận tải quản lý; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải; thanh tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung thanh tra hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, coi đây là giải pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×