Thời sự Bình Dương

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng - Văn hóa đô thị

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng - Văn hóa đô thị

Thời sự Bình Dương Sử dụng phương tiện giao thông công cộng - Văn hóa đô thị

Xã hội càng phát triển, nhu cầu về phương tiện đi lại của người dân ngày càng được chú trọng. Trong đó, xe buýt được 1 bộ phận người dân chọn làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng là 1 nét văn hóa đô thị.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc

Thời sự Bình Dương Vai trò lãnh đạo của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc

Đảng luôn song hành với những mùa xuân của dân tộc. Xuân Canh Ngọ - ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×