Thời sự Bình Dương

Thủ Dầu Một đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I

Vừa qua, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã nhất trí thông qua đề án công nhận Thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chí đô thị lọai I trình Thủ Tứơng Chính Phủ phê duyệt . Đây sẽ là niềm động viên to lớn đối với Đảng bộ ,chính quyền và nhân dân Thành phố Thủ Dầu

Vừa qua, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã nhất trí thông qua đề án công nhận Thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chí đô thị lọai I trình Thủ Tứơng Chính Phủ phê duyệt . Đây sẽ là niềm động viên to lớn đối với Đảng bộ ,chính quyền và nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một trong quá trình phát triền đô thị văn minh, hiện đại.

Thành tựu nổi bật của Thành phố Thủ Dầu Một trong hành trình vươn tới đô thị lọai I chính là công tác quy hoạch đuợc thực hiện chặt chẽ, kết cấu hạ tầng đô thị đuợc đầu tư và chỉnh trang đồng bộ. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng nhanh. Sản xuất công nghiệp đổi mới theo hướng công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả tốt. Các chính sách an sinh xã hội đuợc bảo đảm, chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một được nâng cao.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhờ cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương có những chủ trương phù hợp với điều kiện phát triển đô thị và thu hút đuợc nghiều nguồn lực trong xã hội, nên đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, với tỷ trọng dịch vụ chiếm  60,88%, công nghiệp 39,04% và nông nghiệp 0,08% . Giai đoạn 2014-2016, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thành phố đạt  26,65%/năm.

 Song song với quá trình phát triển kinh tế, thời gian qua, Thành phố Thủ Dầu Một còn tập trung nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Cụ thể đến cuối năm 2016, đô thị Thủ Dầu Một đã có nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm tỷ lệ 99,7%. Các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục…đuợc đầu tư đồng bộ hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu phát triển. Qua phân tích và đánh giá tòan bộ 5 tiêu chí đô thị lọai I theo Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khóa 13: về phân loại đô thị, thành phố Thủ Dầu Một đã đạt 89,2 trên 100 điểm đáp ứng theo yêu cầu đô thị lọai I.

Như vậy, Thành phố Thủ Dầu Một hội đủ các điều kiện để được công nhận là đô thị lọai I. Đây vừa là thành quả của một chặng đuờng phấn đấu, vượt qua bao khó  khăn  thách thức của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.Thủ Dầu Một, trong việc xây dựng và phát triển đô thị trung tâm tỉnh lỵ của Tỉnh Bình Dương, vừa là niềm động viên to lớn đối với Thủ Dầu Một trong hành trình kế tiếp: Hành trình vươn tới một Thành phố văn minh,  năng động, hiện đại  như kỳ vọng  của cán bộ và nhân dân trong Tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×