Thời sự Bình Dương

Thường trực HĐND tỉnh thông qua một số tờ trình của UBND tỉnh

Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sắp tới, sáng 27/6, Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua 1 số tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND.

Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sắp tới, sáng 27/6, Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua 1 số tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND. Ông Huỳnh Thành Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh BD và tờ trình của UBND tỉnh về việc trang bị xe ô tô bán tải chuyên dùng cho Trung tâm sức khoẻ lao động môi trường.

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách ủng hộ đề nghị của UBND tỉnh về việc bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trang bị xe ô tô bán tải chuyên dùng cho Trung tâm sức khoẻ lao động môi trường.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung tờ trình của UBND tỉnh và đưa vào nội dung kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×