Thời sự Bình Dương

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 15

Sáng 2/8 Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp thứ 15.

Sáng 2/8, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp thứ 15. Ông Huỳnh Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2018; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm lưu trữ tập trung tỉnh; tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và Dạy nghề năm học 2017-2018; đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2017; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xem xét văn bản của Văn phòng HĐND tỉnh xin chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 40 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị (áp dụng cho đại biểu HĐND).

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2018 với nhu cầu vốn hơn 12.800 tỷ đồng; dự kiến bố trí vốn hơn 9.500 tỷ đồng. Thống nhất việc tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề năm học 2017-2018   hơn 22.860 người. Thường trực HĐND tỉnh cũng đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 được chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, đúng quy định pháp luật; công tác điều hành, tổ chức kỳ họp được thực hiện khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tập trung, đúng quy định pháp luật; công tác giám sát trong quý II tuân thủ đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra…

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×