Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Triển khai đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020

Triển khai đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020

Thời sự Bình Dương Triển khai đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020

Sáng 6/11, ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện đề án: "Nâng cao chất lượng vận tải hà

Tăng cường đối thoại trong quan hệ lao động tại Bình Dương

Tăng cường đối thoại trong quan hệ lao động tại Bình Dương

Thời sự Bình Dương Tăng cường đối thoại trong quan hệ lao động tại Bình Dương

Xây dựng mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển một cách toàn diện. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi phía chủ doanh nghiệp mà cụ thể là bộ phận c

Phát triển công nghiệp nguyên phụ liệu là nhu cầu cần thiết

Phát triển công nghiệp nguyên phụ liệu là nhu cầu cần thiết

Thời sự Bình Dương Phát triển công nghiệp nguyên phụ liệu là nhu cầu cần thiết

Bình Dương hiện có hơn 29.500 dự án đầu tư trong và ngòai nước đang hoạt động, trong đó 95% các dự án này đều tập trung vào lĩnh vực sản xúât công nghiệp. Tuy vậy, ngành công nghiệp nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất vẫn phát triển chưa tương xứng với nhu c

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×