Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Hiệu quả xử lý, tái chế rác thải tại Bình Dương

Hiệu quả xử lý, tái chế rác thải tại Bình Dương

Thời sự Bình Dương Hiệu quả xử lý, tái chế rác thải tại Bình Dương

Là sự kiện môi trường thường niên, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 có chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững". Hưởng ứng chiến dịch này, nhiều năm qua, thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng thể chất rắn đến năm 202

Đài PTTH Bình Dương luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống người lao động

Đài PTTH Bình Dương luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống người lao động

Thời sự Bình Dương Đài PTTH Bình Dương luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống người lao động

Song song với nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương cũng luôn quan tâm và chăm l

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển sinh ngành Chính trị học (Hệ Chính quy)

Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển sinh ngành Chính trị học (Hệ Chính quy)

Thời sự Bình Dương Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển sinh ngành Chính trị học (Hệ Chính quy)

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các địa phương thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, từ năm 2017, Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chính thức tuyển sinh đào tạo chuyên ngành cử nhân Chính trị học. Đây cũng là chương trình đào tạo về Khoa h

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×