Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Bước đột phá trong phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở Bình Dương

Bước đột phá trong phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở Bình Dương

Thời sự Bình Dương Bước đột phá trong phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở Bình Dương

Nhìn lại những kỳ tích mà Bình Dương đạt được trong phát triển kinh tế xã hội đã cho thấy được định hướng phát triển mang tính đúng đắn của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới. Trong đó tỉnh đã xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu then chốt mang tính đ

Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 - Bình Dương 2017 và ý nghĩa bảo tồn, phát triển một di sản

Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 - Bình Dương 2017 và ý nghĩa bảo tồn, phát triển một di sản

Thời sự Bình Dương Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 - Bình Dương 2017 và ý nghĩa bảo tồn, phát triển một di sản

Khác với ý nghĩa của một Festival nhằm vinh danh một bộ môn nghệ thuật đã được UNESCO công nhận, festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ 2 – Bình Dương 2017 tổ chức với sứ mệnh bảo tồn và duy trì sức sống mạnh mẽ cho bộ môn nghệ thuật độc đáo.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×