Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Bến Cát - Tân Uyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Bến Cát - Tân Uyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Thời sự Bình Dương Bến Cát - Tân Uyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh đã thông qua Đề án nâng cấp đô thị Bến Cát và đô thị Tân Uyên từ loại IV lên loại III. Lộ trình nâng loại các đô thị được thực hiện nhanh, trong năm nay, tỉnh sẽ hoàn thành các thủ tục có liên quan để đến trước năm 2020 Bình Dươ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×