Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Bình Dương đào tạo nghề đáp ứng cuộc cách mạng 4.0

Bình Dương đào tạo nghề đáp ứng cuộc cách mạng 4.0

Thời sự Bình Dương Bình Dương đào tạo nghề đáp ứng cuộc cách mạng 4.0

Trước sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với nhiều địa phương khác, Bình Dương cũng đang hình thành các nhà máy thông minh, nhà máy số, được quản lý, quản trị trên nền tảng công nghệ

Chuẩn bị phương tiện y tế ứng phó bão số 5

Chuẩn bị phương tiện y tế ứng phó bão số 5

Thời sự Bình Dương Chuẩn bị phương tiện y tế ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và để ứng biến kịp thời với cơn bão số 5, Bộ Y tế vừa ra công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ và ven biển Quảng Ninh đến Quảng Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ về việc chỉ đạo t

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×