Pháp luật Cuộc sống

Trợ giúp pháp lý Bình Dương - 20 năm hình thành và phát triển

Hoạt động trợ giúp pháp lý  là một nhiệm vụ được ngành Tư pháp triển khai từ năm 1997, đây được coi là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Điểm lại lịch sử hình thành và phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm để cùng nhau tiếp tục xây dựng, đổi mới công tác trợ giúp pháp lý phát triển bền vững trong bối cảnh mới của đất nước và thể chế pháp luật liên quan có nhiều thay đổi.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×