Bạn Nhà nông

Trồng trọt ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững

Theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp được áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất như: công nghiệp hóa nông nghiệp, tự động hóa; công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới; công nghệ sinh học và các giống cây trồng; giống vật nuôi có năng suất và chất lượng cao; đạt hiệu quả kinh tế cao cùng đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ. Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp sẽ giúp nhà sản xuất tiết kiệm chi phí như: nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×