Thời sự Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp lần thứ 8

Tiếp tục chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá 9, sáng 10/11, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên hop lần thứ 8 thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; tờ trình về kế hoạch phát triển KTXH năm 2018, k

Tiếp tục chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá 9,  sáng 10/11, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức phiên hop lần thứ 8 thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; tờ trình về kế hoạch phát triển KTXH năm 2018, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.  Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Báo cáo của UBND tỉnh, trong 29 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều hành đạt  và vượt hầu hết các chỉ tiêu. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,5%, kế hoạch tăng 8,3%. Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; công nghiệp vẫn là ngành chủ lực của nền kinh tế và tiếp tục phát triển ổn định .

So với năm 2016, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 11% . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 161.357 tỷ đồng, tăng 19%. Giá cả hầu hết các nhóm hàng cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm chỉ tăng gần 3% . Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 28 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 17,6%; Thăng dư thương mại hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 81.300 tỷ đồng, tăng 11,5%Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến 31/10/2017, đã thu hút hơn 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, vượt 65% kế hoạch năm. Đầu tư trong nước rất khả quan, đến 31/10/2017 đã thu hút được hơn 41 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 52%. Tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã phê duyệt; Tổng thu ngân sách ước thực hiện 46.500 tỷ đồng, tăng 16%, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 15.500 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực kinh tế năm nay tiếp tục ghi nhận sự chuyển biến tích cực về  phát triển đô thị. Chương trình phát triển, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, góp phần nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỉnh đã công bố đô thị Thuận An và Dĩ An đạt đô thị loại III; trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đề án thành phố thông minh BD qua 1 năm triển khai bước đầu đạt được kết quả, năm nay, tỉnh tổ chức hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017, tham gia Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) – 2017. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển ổn định. Ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, bằng kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi và trồng trọt nông nghiệp đô thị tiếp tục được nhân rộng. Cuối năm nay, dự kiến sẽ có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 47/49 xã.

Cùng với phát triển kinh tế, an sinh xã hội được chú trọng. Trong năm, tỉnh đã chi gần 950 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc người có công và các hoạt động an sinh xã hội khác. Giải quyết việc làm mới khoảng 45.500 lượt người. Các điều kiện phục vụ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được bảo đảm. Chất lượng giáo dục và đạo tạo các cấp được duy trì. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017, thảo luận tại phiên họp cũng chỉ ra 1 số khó khăn hạn chế. Đó là kinh tế phát triển nhưng chưa thật ổn định, một số ngành tăng trưởng chậm; năm nay, khối lượng thực hiện và giá trị cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch. Việc quản lý khai thác khoáng sản có nơi chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép với quy mô nhỏ lẻ. Tai nạn giao thông giảm trên 03 tiêu chí, nhưng vẫn còn xảy ra nhiều; chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu tình trạng ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường, giao lộ vào giờ cao điểm.

Phiên họp đã thông qua kế hoạch phát triển KTXH , kế hoạch đầu tư công năm 2018 để trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết tại kỳ họp sắp tới. Theo đó, UBND tỉnh bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2018 gần 7.473 tỷ đồng. Năm 2017, ước khối lượng thực hiện đủ điều kiện giải ngân hơn 7.333 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.

Kế hoạch năm 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2017. GRDP bình quân đầu người khoảng 124,4 triệu đồng/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%. Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,3%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5%. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tăng 3,5%.  Tổng thu ngân sách 52.500 tỷ đồng.  Tổng chi ngân sách 17.000 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 1,4 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12,2%. Tạo việc làm mới 45.500 ngàn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều của tỉnh giảm còn dưới 2%.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×