Thời sự Bình Dương

UBND tỉnh phê duyệt danh sách viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

Sáng 14/8, Sở giáo dục và đào tạo, Sở nội vụ Tỉnh Bình Dương tổ chức họp, báo cáo tình hình xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, trình danh sách ứng cử viên trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 .

Sáng 14/8, Sở giáo dục và đào tạo, Sở nội vụ Tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp, báo cáo tình hình xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, trình danh sách ứng cử viên trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 . Ông Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo ngành giáo dục đã báo cáo tình hình xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018 . Theo đó tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển là hơn 2.300 hồ sơ, bao gồm: bậc mầm non 276 hồ sơ, bậc tiểu học hơn 800 hồ sơ, bậc THCS hơn 1.100 hồ sơ và 161 hồ sơ bậc trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp; 74 hồ sơ văn thư đang công tác đủ điều kiện về trình độ.

Căn cứ vào nguyên tắc tuyển dụng của ngành, Sở giáo dục vào đào tạo công nhận 1.136  hồ sơ đủ điều kiện, trong đó có 261 giáo viên mầm non, 431 giáo viên bậc tiểu học, 362 giáo viên trung học cơ sở; 82 giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp.

Tất cả các trường hợp trúng tuyển trên được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng, trong đó có hợp đồng không thời hạn và có thời hạn đến hết ngày 31/8/2018.Sau khi nghe báo cáo, Ông Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đồng ý phê duyệt danh sách viên chức trúng tuyển đợt này. Lãnh đạo tỉnh đánh giá công tác xét tuyển thời gian qua đã được ngành triển khai công khai, minh bạch, dân chủ; các ứng viên trúng tuyển hội đủ các điều kiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Đối với các vị trí còn thiếu, ngành cần làm việc với các trường đại học trên địa bàn để đào tạo giáo viên, đặc biệt là bồi dưỡng bộ môn tiếng Anh để sinh viên sư phạm sau khi ra đường đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng giáo viên của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành giáo dục thực hiện việc hợp đồng với các giáo viên đủ tuổi về hưu, có kinh nghiệm, sức khỏe, tâm huyết với ngành tiếp tục cộng tác, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp tại các khu vực có số lượng học sinh tăng cao.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo ngành giáo dục đã báo cáo tình hình xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018 . Theo đó tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển là hơn 2.300 hồ sơ, bao gồm: bậc mầm non 276 hồ sơ, bậc tiểu học hơn 800 hồ sơ, bậc THCS hơn 1.100 hồ sơ và 161 hồ sơ bậc trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp; 74 hồ sơ văn thư đang công tác đủ điều kiện về trình độ.

Căn cứ vào nguyên tắc tuyển dụng của ngành, Sở giáo dục vào đào tạo công nhận 1.136  hồ sơ đủ điều kiện, trong đó có 261 giáo viên mầm non, 431 giáo viên bậc tiểu học, 362 giáo viên trung học cơ sở; 82 giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp.

Tất cả các trường hợp trúng tuyển trên được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng, trong đó có hợp đồng không thời hạn và có thời hạn đến hết ngày 31/8/2018.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đồng ý phê duyệt danh sách viên chức trúng tuyển đợt này. Lãnh đạo tỉnh đánh giá công tác xét tuyển thời gian qua đã được ngành triển khai công khai, minh bạch, dân chủ; các ứng viên trúng tuyển hội đủ các điều kiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Đối với các vị trí còn thiếu, ngành cần làm việc với các trường đại học trên địa bàn để đào tạo giáo viên, đặc biệt là bồi dưỡng bộ môn tiếng Anh để sinh viên sư phạm sau khi ra đường đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng giáo viên của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành giáo dục thực hiện việc hợp đồng với các giáo viên đủ tuổi về hưu, có kinh nghiệm, sức khỏe, tâm huyết với ngành tiếp tục cộng tác, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp tại các khu vực có số lượng học sinh tăng cao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×