Clip hay

UNESCO bổ sung 21 địa danh vào danh sách Di sản thế giới

Ủy ban Di sản Thế giới của Liên hợp quốc, bao gồm đại diện từ 21 quốc gia, họp hàng năm để bỏ phiếu bầu cử các thắng cảnh tự nhiên, văn hoá và các địa điểm có ý nghĩa khác nhau trên toàn thế giới vào danh sách bảo tồn có uy tín của mình, trong đó bao gồm các địa điểm "giá trị nổi bật toàn cầu".

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×