Pháp luật Cuộc sống

Vài nét về hoạt động chứng thực

Trong những năm qua, hoạt động công chứng đã góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường, bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế của các tổ chức, cá  nhân trong và ngoài nước, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực.  Chương trình Pháp luật và cuộc sống trên BTV hôm nay là những vấn đề cần biết liên quan đến hoạt động chứng thực với sự tham gia của ông Lý Thanh Thoại, trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×