Thời sự Bình Dương

Vai trò mặt trận Tố Quốc các cấp

Ngày 18/9, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Đại hội sẽ diễn ra từ hôm nay đến 20/9 với việc thảo luận, thông qua những quyết sách để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận các

Ngày 18/9, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Đại hội sẽ diễn ra từ hôm nay đến 20/9 với việc thảo luận, thông qua những quyết sách để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận các cấp trong thời gian tới.

Ở Bình Dương, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Thực hiện phong trào “toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua MTTQ các cấp tỉnh Bình Dương cùng với các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia một cách tích cực. Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đường hẻm khu dân cư, đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... Góp phần mang lại diện mạo văn minh đô thị và sức sống mới ở các vùng nông thôn của tỉnh.

Có thể nói, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đại diện các tầng lớp nhân dân trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.  Đa dạng và nâng cao chất lượng các hoạt động hướng về cơ sở, xác định rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện một cách thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, tổ chức đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từng bước đạt được những kết quả tích cực và toàn diện.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp trong các chương trình hành động cách mạng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển vững mạnh.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×