Thời sự Bình Dương

Vang mãi bản hùng ca Phước Thành

Kỷ niệm 56 năm chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 – 18/9/2017), chiến thắng vang dội Phước Thành cách đây 56 năm là đòn phủ đầu vào kế hoạch bình định thâm hiểm của địch, tạo nên một cục diện mới, báo hiệu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

Kỷ niệm 56 năm chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 – 18/9/2017). Chiến thắng vang dội Phước Thành cách đây 56 năm là  đòn phủ đầu vào kế hoạch bình định thâm hiểm của địch, tạo nên một cục diện mới, báo hiệu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam. Chiến thắng Phước Thành mãi là niềm tự hào, cổ vũ quân và dân Bình Dương nói chung,  huyện Phú Giáo nói riêng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  hôm nay.

Vào thời điểm cuối năm 1961, chiến thắng Phước Thành có ý nghĩa rất quan trọng về mặt quân sự và chính trị. Lần đầu tiên ta đã đập tan một cứ điểm, một tiểu khu quân sự mạnh của địch ở miền Nam, phá thế bao vây, tiến công chia cắt, lấn chiếm Chiến khu Đ của địch. Việc đánh chiếm một tỉnh lỵ và đập tan bộ máy hành chính cấp tỉnh của địch đã giáng một đòn mạnh vào chương trình bình địch của địch ở miền Đông, cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng toàn miền Nam. Với chiến thắng Phước Thành, từ thế bị động, ta đã chuyển sang thế chủ động, liên tiếp làm thất bại 4 chiến lược chiến tranh Mỹ Ngụy, và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân 1975.

Từ chiến thắng Phước Thành năm nào, những bài học lịch sử về tinh thần đoàn kết, bản lĩnh sáng tạo, tinh thần vượt qua khó khăn, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo ngày nay thấm nhuần sâu sắc và phát huy hiệu quả trong thực tế. Sau hơn 40 năm xây dựng quê hương, vùng đất bom cày đạn xới năm nào đã thực sự thay da đổi thịt . Hiện nay cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Giáo cơ bản được đầu tư đồng bộ. Địa phương đã đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 12 - 13%; Huyện đã quy hoạch được 1 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp tại các xã Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Hòa. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đến nay toàn huyện có 32/37 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 86,49; 100% xã, thị trấn được công nhận chuẩn phổ cập giáo dục. Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những lực đẩy quan trọng để Phú Giáo ngày càng phát triển.

Phát huy tinh thần chiến thắng Phước Thành năm xưa, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt qua 18 năm kể từ ngày tái lập huyện đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tất cả vì mục tiêu không ngừng đưa địa phương ngày càng phát triển ổn định.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×