Thời sự Bình Dương

Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Để hoàn thiện nội dung dự thảo 3 chương trình hành động đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp thảo luận, góp ý về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, và phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh. Nội dung cốt lõi của các chương trình hành động sẽ là những giải pháp căn cơ và tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo động lực, đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025, và các năm tiếp theo.

 

 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×