20 năm - Một chặng đường của ngành giáo dục Bình Dương

20 năm - Một chặng đường của ngành giáo dục Bình Dương

02/01/2017
Lượt xem: 1083

Trong 20 năm tái lập tỉnh, song song với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Dương không ngừng đầu tư xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo hướng toàn diện. Qua đó góp phần duy trì nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài cho địa phương.