Ai Cập hoàn tất kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài

Ai Cập hoàn tất kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài

23/04/2019
Lượt xem: 99

Hoạt động kiểm phiếu của các cử tri Ai Cập ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp tại các đại sứ quán và lãnh sự quán nước này trên khắp thế giới đã kết thúc trong ngày 22/4.