Ai về chợ Thủ bán hủ bán ve

Ai về chợ Thủ bán hủ bán ve

16/02/2017
Lượt xem: 3336

Vào khoảng năm 1838, chợ Phú Cường ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tụ họp, trao đổi, buôn bán sản vật, hàng hóa của cư dân vùng đất Bình An xưa. Theo một số thư tịch thời Nguyễn, từ thời Gia Long, chợ Phú Cường - tục chợ Thủ Dầu Một ở thôn Phú Cường, huyện Bình An đã là một nơi trên bến dưới thuyền, giao thương tấp nập. Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệm và các sản phẩm nghề thủ công truyền thống của cư dân được tập họp mua bán tại đây. Sau khi Pháp xâm chiếm miền đất Đông Nam bộ, năm 1889, hạt Thủ Dầu Một trước đây là huyện Bình An được đổi thành tỉnh Thủ Dầu Một, chợ Phú Cường trở thành chợ tỉnh Thủ Dầu Một.