Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

11/06/2019
Lượt xem: 172