Ấn Độ Horasis 2022: Điểm hẹn đầu tư

Ấn Độ Horasis 2022: Điểm hẹn đầu tư

25/09/2022
Lượt xem: 196

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, tiếp nối các Hội nghị Horasis từng được tổ chức rất thành công tại đây. Và lần này, sẽ tiếp tục là những kết quả tốt đẹp đúng như chủ đề đặt ra: “Cơ hội kết nối, hợp tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư":